• info@nts-international.net
 • 7/365   08 - 22h support@nts-international.net
 • flag serbia 36x24Srbija+381 69 135 2222
 • flag-sloveniaSlovenija+386 40 546 116
 • flag-montenegroCrna Gora+382 69 215 429
 • flag-bihBosna i Hercegovina+387 66 115 003

Upoznajte NTS

 

OPŠTI USLOVI UGOVORA O KORIŠĆENJU USLUGA ZA KONTROLU I OPTIMIZACIJU RADA VOZNOG PARKA NTS INT d.o.o.

Opštim uslovima se bliže uređuju uslovi pružanja i korišćenja usluga za kontrolu i optimizaciju rada voznog parka NTS INT d.o.o. i korisnika usluge, koji ima zaključen pretplatnički ugovor za korišćenje usluge NTS, barem za jednu instalaciju terminalne opreme.

Opšti uslovi čine sastavni dio korisničkog Ugovora i primjenjuju se na sve pretplatnike koji od 01.12.2014. godine potpišu pretplatnički ugovor sa NTS-om.

> Opšti uslovi

NTS privatnost podataka

Kao internacionalna kompanija, NTS je prihvatila sve evropske trendove po pitanju bezbjednosti podataka koje prikuplja i obrađuje u svom poslovanju. U skladu sa regulativama Evropske unije ali i u skladu sa novim nacionalnim zakonima o zaštiti privatnosti podataka, donesene su procedure koje regulišu sva pitanja vezana za podatke kojima se manipuliše.


NTS primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione, kao i kadrovske mjere u cilju zaštite podataka o ličnosti u skladu sa prirodom podataka koji se obrađuju i postojećim standardima, kao i vjerovatnoćom nastupanja rizika.

U cilju bezbjednosti podataka, NTS prilikom obrade podataka o ličnosti preduzima odgovarajuće mjere za zaštitu procesa i sistema informacionih tehnologija, kako bi se podaci zaštitili od nenamjernog ili nezakonitog brisanja, izmjena, komunikacije, pristupa ili gubitka.

Kao posebnu mjeru zaštite, NTS primjenjuje i kontrolu ulaska u prostorije u kojima su smješteni podaci primjenom alarmnih sistema i sistema video nadzora. Bezbjednosni sistemi su postavljeni u svim prostorijama NTS gdje je to neophodno radi zaštite bezbjednosti lica, imovine i podataka kao poslovnih tajni.

Kadrovske mjere, kao dio organizacionih mjera zaštite podataka, mogu da se podijele na one koje se odnose na zaposlene u NTS-u, kao i na mjere koje se primjenjuju prilikom izbora lica kojima NTS povjerava određene poslove u vezi sa obradom. Isključivo ovlašćeni zaposleni NTS-a, koji su posebno za to odgovorni mogu obrađivati podatke o ličnosti.

Svi aspekti bezbjednosti su definisani ugovorom o obradi koji se potpisuje prilikom uspostavljanja saradnje, gdje se posebno uređuju pitanja koja se odnose na:

 1. pravni osnov i svrhu obrade,
 2. postupak obrade podataka,
 3. neophodne mjere zaštite podataka,
 4. pristup podacima o ličnosti i odgovornost za njihovu nedozvoljenu obradu i korišćenje,
 5. lica u vezi sa obradom podataka,
 6. vođenje evidencija o obradi za svaku zbirku podataka,
 7. prekogranični prenos podataka i slično

Podaci klijenata su od najvećeg značaja. S ciljem zaštite ličnog integriteta, ograničena je obrada podataka samo na onoliko koliko je potrebno.

Klijenti na prvom mestu

Osluškujemo potrebe klijenata i njihovo zadovoljstvo je naš prioritet. Rešenjima koje pružamo, neprekidnim razvijanjem i unapređivanjem partnerskih odnosa nastojimo da omogućimo poslovni napredak klijenta. Naš tim podrške i servisera brzo i efikasno rešava tehničke probleme, ali i pruža podršku u korišćenju softvera. Uzajamnim poštovanjem, razumevanjem i radom na zajedničkim ciljevima ostvarujemo poverenje između nas i naših klijenata. Na uspehu koji naši klijenti ostvaruju gradimo sopstveni uspeh i imidž.

Zaposleni

Svojim transparentnim i timskim radom negujemo odnos koji se zasniva na poverenju i uzajamnom poštovanju i podršci. Odlikuje nas kvalitetan i posvećen rad, od tima servisera, tima za podršku klijentima, razvojnog tima, konsultanata do menadžmenta. Unapređeni smo timom inženjera Saobraćajnog fakulteta sa odseka za Logistiku, koji pored potrebnog iskustva i znanja u oblasti logistike poseduju i izuzetnu motivaciju za rad. Zbog proaktivnosti i posvećenosti koje poseduju naši zaposleni, verujemo da je svaki dan za njih prilika da napreduju i time učine kompaniju boljom.

Kvalitet

Orijentisanost na kvalitet je sastavni deo našeg poslovanja. U cilju pružanja rešenja visokog kvaliteta, ulažemo vreme i napor u svaki projekat kako bi bio realizovan na profesionalan način. Znanje i iskustvo su naš osnovni“alat”u svakodnevnom radu. Konstantno usavršavamo i unapređujemo znanja koja prepoznajemo kao neophodna za pružanje usluga visokog kvaliteta. Kvalitet postižemo odgovornošću, stručnošću naših zaposlenih i edukacijom svih korisnika.

Inovativnost

Pratimo globalne trendove i težimo da budemo pioniri kada je u pitanju korišćenje inovativnih tehnologija i njihova primena u oblasti upravljanja i kontrole rada voznog parka, transporta i logistike. Veliki deo našeg uspeha i napretka rezultat je brojnih ideja koje dobijamo u svakodnevnom kontaktu sa postojećim i potencijalnim korisnicima naših rešenja. Unapređenje znanja i veština čini suštinu dugoročnog uspeha naše kompanije. Delimo stečeno znanje, iskustvo i zajedničkim naporima ostvarujemo rezultate.

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost naše kompanije deo je naše misije i ogleda se u težnji da razvijamo rešenja kojima se optimizuju logistički i transportni procesi, ali i minimizuje njihov štetan uticaj na okolinu. Pored toga, nastojimo podržati što više humanitarnih akcija i društava. Posebno smo zadovoljni što našim rešenjem pomažemo rad Hitne pomoći Beograd. Društvenu odgovornost gradimo i kroz sponzorstvo različitih kulturnih, sportskih i naučnih događaja. Imamo intenzivnu saradnju sa naučno-stručnim i obrazovnim institucijama. Buduće članove akademske zajednice stipendiramo i nudimo im mogućnost prakse i zapošljavanja. Za srednjoškolce su takođe obezbeđene prakse i stipendije. Sve naše društveno odgovorne aktivnosti nameravamo nastaviti i povećavati u budućnosti.

Pouzdanost u saradnji

Razvijamo i pružamo sigurnost i poverenje u poslovnoj saradnji. Od nastanka, negujemo partnerski odnos sa poslovnim saradnicima, pojedincima i institucijama. Istrajnost u tome je svakako jedan od razloga višegodišnjeg postojanja i prepoznatljivosti firme i NTS brenda. Pouzdanost NTS-a kao poslovnog partnera ocenjena je najvećim ocenom u sklopu Bisnode sistema merenja pouzdanosti u poslovanju.

Podržanim upravljanjem ka boljem transportu i logistici

NTS je kompanija koja razvija i isporučuje softverska rešenja za podršku upravljanju u transportu i logistici. Posluje regionalno od 2006. god. u šest zemalja (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Albanija) i sa sve većom ekspanzijom na celokupno tržište EU. Uvažava poverenje preko 1000 kompanija iz različitih delatnosti. Kao savremena i dinamična kompanija, NTS postavlja visoke ciljeve i standarde u proizvodnji softvera za transportnu i logističku delatnost. Zahvaljujući visokokvalifikovanom kadru iz različitih oblasti, NTS se neprestano razvija i širi svoje poslovanje.

Cilj kompanije je razvijati softverska rešenja koja omogućavaju optimizaciju transportnih i logističkih procesa. Vizija NTS-a je omogućiti poslovni napredak klijenata, dajući im mogućnost da mere, prate i menjaju na bolje njihove transportne i logističke aktivnosti. Misija kompanije je obezbediti rešenja koja će povećati efikasnost i bezbednost transporta i logistike uz smanjenje njihovog štetnog dejstva na životnu sredinu.

Istorija

2006

Nastanak kompanije 2006. godine inspirisan je idejom osnivača da se doprinese unapređenju odvijanja transportnih i logističkih procesa. Sa tom idejom NTS započinje svoje poslovanje na tržištu Slovenije, a ubrzo ga proširuje na tržište Jugoistočne Evrope i isporučuje svoju prvu aplikaciju NTS Tracker.

2007

NTS započinje poslovanje na tržištu Srbije.

2008

NTS implementira rešenja za daljinsko preuzimanje podataka sa putnog računara teretnih vozila i autobusa. Ove godine isporučuje i svoj prvi navigacijsko-komunikacioni uređaj.

2010

NTS dostiže lidersku poziciju na tržištu i u narednim godinama ostaje vodeći provajder Fleet Management rešenja.

2011

NTS isporučuje aplikaciju NTS Desktop kao objedinjeno rešenje za kompletno upravljanje voznim parkom i NTS Droid kao svoju prvu aplikaciju za mobilne telefone.

2012

NTS lansira rešenje za očitavanja podataka sa putnog računara putničkih i lakih dostavnih vozila čime nastavlja ulogu vodećeg provajdera Fleet Management rešenja.

2015

NTS kreira set rešenja za kontrolu potrošnje goriva. NTS nastavlja sa razvojem aplikacija i uvodi web aplikaciju dostupnu za sve operativne sisteme kako na računarima tako i na mobilnim platformama.

2016

NTS uvodi novu mobilnu aplikaciju NTS Mobile Android.

2017

NTS je preorijentisao svoju viziju prenosa podataka sa vozila u viziju isporuke rešenja za podršku upravljanju u transportu i logistici.

2018

NTS lansira aplikaciju namenjenu vozačima (NTS Mobile Office aplikacija), a u svrhu njihove lakše komunikacije sa dispečerima, razmene dokumenata, navigacije itd.

2019

NTS kompanija kompletira tim za podršku korišćenju NTS sofvera i tim za podršku iz ugla logistike, uz unapređenje timova za razvoj softvera, servis hardvera i administrativne poslove. Uz to, intenzivira rad na razvoju NTS TMS-a.

2020

Kompanija zapošljava preko 50 zaposlenih, među kojima su inženjeri logistike, ekonomisti, programeri, električari itd. NTS posluje regionalno sa kancelarijama u Ljubljani, Banja Luci, Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Podgorici i Tirani.

Razvoj rešenja

NTS sva svoja rešenja kreira, proizvodi, isporučuje i održava u sopstvenoj režiji. Najznačajniji proizvod NTS-a je NTS Fleet Management System na čijoj platformi su nastala različita Fleet Mangement rešenja. Sopstveni razvoj, prilagodljivost rešenja i brz odziv proizvođača su upravo glavne prednosti NTS Fleet Management Systema u odnosu na slična rešenja. U upotrebi je već 13 godina, pri čemu se konstantno proširuje i unapređuje. Klijentima se isporučuje u formi Desktop, Web i mobilne aplikacije. Uz neprekidno unapređenje postojećih rešenja, NTS razvija i nova s ciljem obezbeđivanja što preciznije, brže i sveobuhvatnije podrške za upravljanje voznim parkom, transportom i logistikom. Rešenja razvija zajedno sa svojim klijentima, ali i u saradnji sa akademskom zajednicom. NTS je posebno ponosan na saradnju sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu i Fakultetom za logistiku iz Celja. Pored NTS Fleet Management Systema, NTS aktivno razvija i Transport Management System, CRM za logistiku, Aplikaciju za servisere i druge aplikacije.

CJENOVNIK USLUGA NTS

> Cjenovnik

Intervju direktora Velimira Kuzmanovića za Bilten SPK-a

velimir kuzmanovic

SPK: Bavite se IT rešenjima u transportu i logistici, GPS sistemima, praćenjem vozila... Kojom brzinom se stvari menjaju u ovim oblastima? Šta nam budućnost donosi?
 
VK: Već više od 15 godina NTS kreira rešenja za podršku planiranju i upravljanju procesima u transportu i logistici. Veliki je izazov biti deo jedne tako dinamične grane privrede, kao što je logistika. Nove tehnologije, novi trendovi, globalizacija i velika nepredvidivost od nas traže fleksibilnost i konstantan rad na unapređenju naših rešenja. Predanim radom, inovatinošću i znanjem kojim NTS raspolaže beležimo dugogodišnji, zdrav i kontinualan rast u svim zemljama u kojima poslujemo. Dugoročna saradnja i partnerski odnos sa klijentima je ono što karakteriše NTS i to je put kome težimo.
 
Nema bojazni od promena i onoga što nam predstoji u budućnosti jer već proaktivno radimo na razvoju rešenja koja će implementaciju tek dočekati. Naša misija jeste da obezbedimo rešenja koja će povećati efikasnosti i bezbednosti u transportu i logistici, uz smanjenje njihovog štetnog dejstva na životnu sredinu, na šta posebno stavljamo akcenat.
 
SPK: Koje su vaše najtraženije usluge? Da li to Vašim klijentima omogućava da u potpunosti upravljaju svojim voznim parkom, imaju uvid u troškove i sve druge aspekte njegovog korišćenja?
 
VK: Baza klijenata NTS-a broji preko 1 300 kompanija različitih delatnosti, pa je portfolio usluga veoma obiman. Zahtevi tržišta su već odavno prevazišli puko „praćenje vozila“, sada su u fokusu kompleksnija rešenja koja podrazumevaju zaokruženu uslugu planiranja, upravljanja, administriranja i analitike svih aspekata voznog parka. Struktura klijenata uključuje kompanije koje se bave međunarodnim transportom, distribucijom, prevozom putnika, proizvodnjom, poljoprivredom, građevinom, takođe su tu i servisne, hitne i kurirke službe, službe obezbeđenja, uslužni i javni sektor, turizam, finansijske institucije i slično.
 
Naša rešenja omogućavaju potpunu vidljivost procesa u realnom vremenu, planiranje procesa, proveru realizacije planova, optimizaciju ruta, tj. korišćenja transportnih kapaciteta, komunikaciju i daljinski pristup podacima sa vozila. Kontrola korišćenja vozila i ocena načina korišćenja istih, uz finansijske uštede, ima znatan preventivni uticaj na bezbednost u saobraćaju, ali i na smanjenje njegovog negativnog uticaja na okruženje. Ono što bih posebno istakao jeste razvoj i usavršavanje TMS rešenja, jednog kompleksnog alata za podršku procesima u logistici.   
 
SPK: Vaša kompanija „pokriva“ Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju ... Na kraju, tu su Srbija i Slovenija. Kako ocenjujete saradnju između ove dve zemlje? Šta je najbolji most između Slovenije i Srbije?
 
VK: NTS posluje iz 5 centara: Ljubljane, Beograda, Banja Luke, Podgorice i Tirane, sa više od 50 zaposlenih. Pored ovih zemalja prisutni smo i u drugim Evropskim zemljama i strateški plan nam je proširenje tržišta i saradnja sa najuspešnijim kompanijama kako na domaćem, tako i na tržištu Evropske unije.
 
NTS je svakako jedan od mostova koji uspešno povezuje Sloveniju i Srbiju. U kompaniji svakodnevno razmenjujemo znanja i iskustva, težeći timskom radu. Brojna međunarodna priznanja i zajednički rezulatati upravo su posledice posvećenosti i zajedništva, i naša su osnovna pokretačka snaga. Takođe, ponosimo se izuzetnom saradnjom sa naučno-stručnim institucijama i univerzitetima u Sloveniji i Srbiji, koje smo povezali zajedničkim projektima.
 
SPK: Šta biste mogli reći o tome šta NTS izdvaja od drugih kompanija i šta je čini posebnom i uspešnom kompanijom?
 
VK: Ono što se neizostavno treba staviti na prvo mesto jesu zaposleni, odnosno ljudi koji čine tim NTS-a. Kako smo zaokružili uslugu i neprekidno radimo na unapređenju rešenja, svaki od delova u tom lancu ima podjednaku značajnost. Počevši od planersko-projektantskog, razvojnog, konsultantskog i tehničkog tima, pa sve do menadžmenta, tu su mladi, vredni, veoma obrazovani i stručni ljudi.
 
Takođe, ono što nas najupečatljivije karakteriše jeste to što platforme i rešenja samostalno razvijamo, sopstvenim znanjima i predanim radom. Pratimo svetske trendove u IT oblasti, posebno u onim delovima vezanim za logistiku, ali želimo ostaviti sopštveni pečat i pokazati kako smo sposobni sopstvenim znanjima i idejama kreirati rešenja koja su rame uz rame sa drugim evropskim i svetskim rešenjima.      

 

Izvor: Bilten Slovenačkog poslovnog kluba januar/jun 2020

Kompanija NTS je lansirala novi website

Kompanija NTS predstavljena je novim i modernizovanim websiteom. Novi izgled i novi sadržaj websitea odgovaraju novim idejama i rešenjima NTS-a, ali i već prepoznatljivom kvalitetu i pouzdanosti. Website ima prevashodno cilj da klijentima što više približi NTS rešenja iz domena Fleet Managementa. Rešenja su predstavljena kroz njihove karakteristike i koristi koje mogu obezbediti korisnicima. Posebno su predstavljena rešenja dizajnirana za kompanije iz određenih oblasti (građevinarstvo, autobuski saobraćaj, distribucija itd.). Pored toga, web site nudi i odgovore na najčešća pitanja vezana za korišćenje rešenja, sadrži kontakte podrške i chat kao novi način komunikacije sa podrškom i prodajom. Blog websitea vodiće vrhunski stručnjaci iz oblasti transporta i logistike, redovno obezbeđujući aktuelne i korisne tekstove iz ovih oblasti. Na novom NTS websiteu moći ćete pronaći i kako da se prijavite za rad u NTS-u, šta je to novo u NTS-u, kako korisnici vide NTS rešenja i još dosta zanimljivih stvari. Zato, posetite naš website i javite nam vaše utiske i sugestije na neki od kontakata dostupnih na sajtu. Za svako deljenje ove i narednih naših vesti, kao i naše web stranice unapred smo vam zahvalni. :)

Pošaljite zahtjev za

DemoPonudu Prezentaciju

Zahtjev za demo

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtjev za ponudu

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrsta vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtjev za prezentaciju

Izaberite vid prezentacije:

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.