• info@nts-international.net
  • 7/365   08 - 22h support@nts-international.net
  • flag serbia 36x24Srbija+381 69 135 2222
  • flag-sloveniaSlovenija+386 40 546 116
  • flag-montenegroCrna Gora+382 69 215 429
  • flag-bihBosna i Hercegovina+387 66 115 003

Djelatnosti

Transport robe

NTS rješenje za ovu djelatnost pruža mogućnost unapređenja rada i kontrole flote uz pomoć alata za upravljanje koji su prilagođeni potrebama međunarodnog i domaćeg transporta robe. Obezbjeđuje evidenciju pređenih kilometara i prosječne potrošnje (po danima, sedmicama, mjesecima), nivoa goriva (izvještavajući o padovima i skokovima), prelazaka granica, podatka sa tahografa (uz izvještavanje na bazi taho podataka), načina vožnje itd.

Upravljanje voznim parkom posebno olakšava i unapređuje modul za vođenje administrativnih poslova vezanih za vozni park (daljinsko preuzimanje taho fajlova, vođenje troškova, sipanje goriva i servisa) i modul mobilna kancelarija (koji obezbjeđuje brži protok informacija između vozača i dispečera). Za veći stepen preciznosti i tačnosti obezbijeđene su i licencirane Google i Here mape, kao i svi njihovi alati za navigaciju i optmizaciju ruta.

Transport

Građevinarstvo i šumarstvo

Specijalizovano NTS rješenje za upravljanje transportnim sredstvima i radnim mašinama u građevinarstvu i srodnim djelatnostima bazirano je na pružanju vjerodostojnih podataka o potrošenom i nasutom gorivu, prosječnoj potrošnji, pređenim kilometrima i ostvarenim radnim satima. Radne sate moguće je dobiti po lokacijama, periodima, u odnosu broj obrtaja itd.

Za viši nivo upravljanja obezbjeđeni su uređaji koji mjere protok goriva i vrše precizne proračune većeg broja parametara rada.Takođe, za veći stepen kontrole utakanja i istakanja goriva na raspolaganju je kontrola pomoću mjerača nivoa goriva.

Gradjevinarstvo

Distribucija proizvoda i prodaja

NTS rješenje za djelatnost prodaje na terenu i distribucije obezbjeđuje značajne podatke ne samo u pogledu upravljanja voznim parkom, nego i u pogledu provjere ispunjenja prodajnih i distributivnih planova. Menadžer distribucije (prodaje) ima mogućnost da pogleda na kojim se sve lokacijama vozač zaustavio i koliko se zadržao, ali i da tom prilikom provjeri da li je na tim lokacijama ostavljao motor da radi i koliko dugo.

Za viši nivo upravljanja obezbijeđen je poseban modul Plan linija, koji omogućava kreiranje linija obilaska klijenata i prema njima pravljenje izvještaja o realizovanom obilasku klijenata. Predviđena putanja za obilazak klijenata se takođe može sačuvati i vizuelno porediti sa realizovanom.

Distribucija

Linijski prevoz putnika

NTS rješenje za podršku upravljanju pri prevozu putnika, pored standardnih mogućnosti za smanjenje troškova rada vozila, daje i značajne mogućnosti za unapređenje usluge prevoza i smanjenje troškova administracije. U tu svrhu razvijen je posebno dizajniran modul za kreiranje i vođenje autobuskih linija, turnusa i dnevnih rasporeda. Modul omogućava i štampanje putnih naloga u skladu sa turnusom koji je dodjeljen vozilu. Poseban dio modula je skup izvještaja za kontrolu rada vozača autobusa. Među tim izvještajima najčešće korišćeni je izvještaj za kontrolu dolaska i polaska sa stanice, gdje se provjerava dolazak na stanicu i mjeri kašnjenje u dolasku i u polasku.

Linijski prevoz

Kurirske službe

Kurirske službe kao poslovne organizacije sa velikom flotom vozila i velikim brojem vozača neophodno je da imaju uvid u veliki broj pokazatelja rada voznog parka da bi unaprijedili njegov rad i svoje poslovanje. Ipak da bi korektivne akcije imale efekta neophodno je da za svaki trenutak postoji i informacija ko je dužio vozilo. Stoga je NTS rješenje za kurirske službe bazirano na posebno osmišljenom sistemu za identifikaciju vozača, koji daje pouzdanu informaciju o vozaču koji trenutno duži vozilo i o vozačima koji su dužili vozilo.

Ugradnjom sistema za identifikaciju, svi izvještaji o radu i kontroli voznog parka Fleet Management Systema dobijaju i informaciju o vozaču koji je upravljao vozilom. Takođe ovaj sistem donosi i mogućnost da se isprati koliko je koji vozač radio tokom dana, utvrdi ko je napravio saobraćajni prekršaj ili oštetio vozilo, a sve na bazi podatka o vremenu u kome je neki vozač dužio vozilo.

Kurirske sluzbe

Iznajmljivanje sredstava (vozila, mašina...)

Izdavanje prevoznih, transportnih, pretovarnih i drugih kapaciteta na korišćenje drugim licima zahtjeva visok nivo organizacije, operativne efikasnosti, ali i zaštite tih sredstava od zloupotrebe i oštećenja. Za te potrebe NTS pruža rješenje koje pre svega omogućava visoku vidljivost korišćenja vozila i sredstava na mapi u realnom vremenu i kroz istoriju, kao i načina korišćenja ukoliko se radi o vozilima.

Za viši nivo bezbjednosti na raspolaganju su alarmi u vidu obavještenja o preduzimanju nedozvoljenih aktivnosti (nedozvoljeni izlazak ili ulazak iz/u definisanu zonu, korišćenje vozila u nedozvoljeno vreme, prekomjerno korišćenje i sl). Kao najpredostrožnija mjera zaštite na raspolaganju je daljinska blokada startovanja pogonskog agregata. Za efikasno i organizovano vođenje rezervacija, analizu realizovanih poslova i korišćenja vozila u proteklom periodu, razvijen i poseban modul za ovu djelatnost - Booking modul.

Iznajmljivanje sredstava

Taxi prevoz putnika

NTS rješenje prilagođeno radu taxi službi pruža alate za operativno upravljanje dispečerskoj službi. Interaktivnost dispečera i vozila na terenu podrazumijeva uvid u sva raspoloživa vozila koja je moguće angažovati, kao i uvid u stanje taksimetra. Podaci o broju vožnji, vremenu uključenosti taksimetra, vremenu vožnje i stajanja, pređenim kilometrima i potrošenom gorivu, samo su neki od pokazatelja rada koje obezbjeđuje ovo rješenje.

Transport

Službe obezbjeđenja

Velika specifičnost djelatnosti, uz veliku odgovornost i rizik, podstakli su razvoj rješenja sa posebnim bezbjednosnim aspektima. Uvid u lokaciju subjekta od interesa, bilo da je to prevozno sredstvo, osoba ili predmet, povezano sa alarmnom signalizacijom opasnosti i video zapisom, omogućeno je kroz ovo rješenje. Planiranjem putanje kretanja i posjeta kritičnim mjestima, gdje dolazi do otvaranja i zatvaranja sigurnosnih vrata, moguće je unaprijediti bezbjednost, ali i optimizovati druge pokazatelje rada.

Transport

Poljoprivreda

Upravljanje, organizacija i kontrola rada poljoprivredne mehanizacije je veliki izazov usled specifičnosti radnih uslova. Male brzine kretanja, veliki rad u praznom hodu, priključenost različitih radnih organa i nepristupačan teren, samo su neke od specifičnosti rada. NTS za ovu oblasti, obezbjeđuje rješenje za potpunu vidljivost radnih procesa. Mapiranjem parcela i/ili obradivih površina u NTS Fleet Management Systemu, moguće je ispratiti efektivni rad na parceli, provedeno vrijeme na parceli, utrošenost resursa po parcelama i druge parametre rada u okviru parcela.

Pošaljite zahtjev za

DemoPonudu Prezentaciju

Zahtjev za demo

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtjev za ponudu

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrsta vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtjev za prezentaciju

Izaberite vid prezentacije:

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.