• info@nts-international.net
  • 7/365   08 - 22h support@nts-international.net
  • flag serbia 36x24Srbija+381 69 135 2222
  • flag-sloveniaSlovenija+386 40 546 116
  • flag-montenegroCrna Gora+382 69 215 429
  • flag-bihBosna i Hercegovina+387 66 115 003

Fleet Management
Nadogradnje

Održavanje

Rješenje namijenjeno vođenju svih zadataka (servisa) koje je potrebno redovno ili vanredno odraditi na vozilima kako bi mogla učestvovati u saobraćaju i transportu. Korisniku omogućava kreiranje bilo kojih tipova zadataka (registracija, mali servis, mijenjanje guma i sl.), definisanje perioda na koji se ponavljaju i potom dodjeljivanje željenim vozilima. Rješenje obezbjeđuje i alarmiranje o pristizanju termina izvršenja zadatka, pregled zadataka u odnosu na dospjeće, ponovno zakazivanje itd.

odrzavanje

Putni nalozi

Rješenje namijenjeno automatskom popunjavanju, štampanju, vođenju i evidenciji putnih naloga. Napravljeno je sa ciljem da se korisniku smanji potrebno vrijeme za izdavanje putnog naloga i vođenje evidencije izdatih i vraćenih putnih naloga. Od korisnika se zahtjeva samo da izabere vozilo i napiše relaciju kretanja, svi ostali podaci se automatski povlače iz baze podataka i popunjavaju na putni nalog. Sadržaj putnih naloga u skladu je sa zakonskim regulativama države u kojoj je registrovana firma korisnika, tako da se može štampati i koristiti u saobraćaju i transportu.

putni-nalog

Identifikacija vozača u vozilu

Rješenje koje obezbjeđuje informaciju o vozaču koji trenutno upravlja vozilom. Zahtjeva instalaciju dodatnog hardvera koji uključuje čitač RFID kartice, RFID karticu i zvučni signalizator. Rješenje obezbjeđuje još i istorijski prikaz vozača koji su upravljali vozilom, izvještaje koji prate rad vozača na vozilima i prikaz vozača koji su upravljali vozilom kroz ostale izvještaje.

identifikacija

Alarmi

Rješenje koje obezbjeđuje dobijanje određenih informacija vezanih za vozilo bez potrebe za stalnim nadzorom. Među događajima za koje je moguće kreirati alarm su: stajanje vozila duže od definisanog vremena, ulazak vozila u definisano područje, uključivanje kontakta van definisanog perioda, prekoračenje brzine itd. Obezbjeđuje i čuvanje i pregled realizovanih alarma u proteklom periodu.

alarmi

Navigacija iz kancelarije

Rješenje koje omogućava pronalazak željenog puta između zadatih lokacija u skladu sa postavljenim parametrima za izbor puta. Pruža mogućnost izbora najbržeg/najkraćeg puta, puta za teretno/putničko vozilo, zadavanje gabarita vozila i maksimalnih opterećenja, uključivanje podataka o saobraćaju itd. Dobijene puteve je moguće snimiti i kasnije uporediti sa realizovanim ili pratiti kretanje vozila u odnosu na definisani put u realnom vremenu. Redosled obilazaka lokacija na definisanom putu je moguće poslati na telefon, tablet ili android navigacioni uređaj koji imaju instaliranu NTS Mobile office aplikaciju.

rutiranje

Optimizacija ruta

Rješenje koje omogućava da se odredi optimalni redoslijed obilaska željenih lokacija i pronađe put između njih u skladu sa postavljenim parametrima. Parametri koji se zadaju za optimizaciju, odgovaraju onima koji se zadaju u rješenju za navigaciju i jednom broju novih. Novi parametri omogućuju zadavanje željenog vremenskog prozora za dolazak na lokaciju, definisanje odmora u toku puta itd. Dobijeni optimalni redoslijed obilaska lokacija, moguće je poslati vozaču na posebno dizajniranu NTS android aplikaciju za vozače (NTS Mobile Office app).

Optimizacija ruta

Mobilna kancelarija

Mobilna kancelarija je rješenje koje omogućava efikasan i brz protok informacija i dokumenata između dispečera i vozača u toku realizacije transporta. Dispečeru omogućava da vozačima šalje naloge, poruke, odredišta, dokumenta itd. Vozači imaju mogućnost pokretanja navigacije u skladu sa primljenim nalogom, postavljanje statusa transporta, vođenja troškova, skeniranja i slanja dokumenata i slično. Dispečeru je sve to dostupno kroz dodatak NTS Fleet Management rješenju, a vozaču kroz posebno dizajniranu aplikaciju za android uređaje (Garmin navigacioni uređaji, tableti, telefoni i sl.)

mobile-office

Kontrola temperature

Softversko i hardversko rješenje za kontrolu temperature u željenom prostoru (tovarnom prostoru vozila, transportnom sudu i sl.). Podrazumjeva instalaciju jednog ili više bluetooth temperaturnih senzora i prenos podataka o temperaturi pomoću modemske jedinice. Omogućava prikaz temperature u realnom vremenu, alarmiranje, kao i kreiranje različitih izvještaja na bazi istorijskih podataka o temperaturi.

Temperatura

Taho rješenje

Rješenje koje omogućava prenos podataka direktno sa tahografa u realnom vremenu i izvještavanje na bazi podataka sa tahografa. Dispečeru omogućava da isprati na koji način vozači koriste vrijeme za vožnju, odmor i rad, ali i da vidi parametre vožnje koje tahograf obezbjeđuje.

Rešenje omogućava i daljinsko preuzimanje i čuvanje taho fajlova i kartica vozača. Potrebno je samo da vozilo bude uključeno u NTS Fleet Management System i da u trenutku preuzimanja fajlova ima uključen kontakt, a može da se nalazi bilo gde. Korisnik može preuzimati fajlove kad god to poželi.

Tachograph

Kontrola goriva preko mjerača

Rješenje namijenjeno za kontrolu goriva u rezervoarima vozila kod kojih je taj podatak nedostupan ili neprecizan. Zahtjeva instaliranje mjerača nivoa goriva u sam rezervoar. Podaci o nivou goriva u rezervoaru se prikazuju u realnom vremenu i skladište u bazu podataka za potrebe kreiranja različitih izvještaja kojima se omogućava kontrola kretanja nivoa goriva u proteklom periodu. To su izvještaji koji registruju skokove i padove nivoa goriva. Ugradnjom mjerača dobijaju se i okvirni podaci o potrošenom gorivu i prosječnoj potrošnji.

kontrola goriva

Kontrola događaja od interesa pomoću senzora

Rješenje pruža mogućnost registrovanja različitih vrsta događaja od interesa poput otvaranja/zatvaranja vrata, privatne/službene vožnje, uključivanja panik tastera, potresa vozila (udara u izbočinu ili rupu na putu), otvaranja/zatvaranja rezervoara itd. Zahtjeva instaliranje dodatne opreme na vozila i omogućava prikaz ovih događaja kroz različite izvještaje.

kontrola senzora

Ocjena vozača

Rješenje koje omogućava da se isprati da li su parametri vožnje vozača u skladu sa preporučenim i propisanim. Obezbjeđuje podatke o naglim kočenjima, ubrzanjima, skretanjima, prekoračenjima dozvoljene brzine i radu vozila u mjestu. Ti podaci se isporučuju u realnom vremenu i kroz izvještaje o vožnji vozača. Izvještaji daju i konačnu ocenu vožnje vozača na osnovu posebno definisanih formula koje uzimaju u obzir pomenute podatke o vožnji, ali i broj pređenih kilometara i trajanje vožnje.

Eko drive

Booking modul

Ovo rješenje služi za podršku upravljanju voznim parkom čije jedinice se iznajmljuju drugim licima, bilo da se radi o putničkim, teretnim, pretovarnim ili nekim drugim tipovima vozila i sredstava. Rješenje je primenljivo i pri iznajmljivanju plovila, uređaja, opreme i sl. Nudi širok spektar mogućnosti koje olakšavaju vođenje i pregled korisničkih rezervacija. Omogućava kreiranje liste klijenata i različitih komercijalnih tarifa koje se dodjeljuju u zavisnosti od potrebe, kao i detaljan pregled ostvarenih finansijskih prihoda, sa relacijama i intenzitetom korišćenja vozila. Rješenje omogućava da se u svakom trenutku isprate kapaciteti koje je moguće izdati u nekom periodu, kao i brz i detaljan pregled realizovanih rezervacija sredstava i kapaciteta.

Booking

Pošaljite zahtjev za

DemoPonudu Prezentaciju

Zahtjev za demo

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtjev za ponudu

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrsta vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtjev za prezentaciju

Izaberite vid prezentacije:

Izaberite Fleet Management rješenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rješenje.

NTS Fleet Management Mobile rješenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mjesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.