• info@nts-international.net
  • 7/365   08 - 22h support@nts-international.net
  • flag serbia 36x24Srbija+381 69 135 2222
  • flag-sloveniaSlovenija+386 40 546 116
  • flag-montenegroCrna Gora+382 69 215 429
  • flag-bihBosna i Hercegovina+387 66 115 003

Delatnosti

Transport robe

NTS rešenje za ovu delatnost pruža mogućnost unapređenja rada i kontrole flote uz pomoć alata za upravljanje koji su prilagođeni potrebama međunarodnog i domaćeg transporta robe. Obezbeđuje evidenciju pređenih kilometara i prosečne potrošnje (po danima, sedmicama, mesecima), nivoa goriva (izveštavajući o padovima i skokovima), prelazaka granica, podatka sa tahografa (uz izveštavanje na bazi taho podataka), načina vožnje itd.

Upravljanje voznim parkom posebno olakšava i unapređuje modul za vođenje administrativnih poslova vezanih za vozni park (daljinsko preuzimanje taho fajlova, vođenje troškova, sipanje goriva i servisa) i modul mobilna kancelarija (koji obezbeđuje brži protok informacija između vozača i dispečera). Za veći stepen preciznosti i tačnosti obezbeđene su i licencirane Google i Here mape, kao i svi njihovi alati za navigaciju i optmizaciju ruta.

Transport

Građevinarstvo i šumarstvo

Specijalizovano NTS rešenje za upravljanje transportnim sredstvima i radnim mašinama u građevinarstvu i srodnim delatnostima bazirano je na pružanju verodostojnih podataka o potrošenom i nasutom gorivu, prosečnoj potrošnji, pređenim kilometrima i ostvarenim radnim satima. Radne sate moguće je dobiti po lokacijama, periodima, u odnosu broj obrtaja itd.

Za viši nivo upravljanja obezbeđeni su uređaji koji mere protok goriva i vrše precizne proračune većeg broja parametara rada.Takođe, za veći stepen kontrole utakanja i istakanja goriva na raspolaganju je kontrola pomoću merača nivoa goriva.

Gradjevinarstvo

Distribucija proizvoda i prodaja

NTS rešenje za delatnost prodaje na terenu i distribucije obezbeđuje značajne podatke ne samo u pogledu upravljanja voznim parkom, nego i u pogledu provere ispunjenja prodajnih i distributivnih planova. Menadžer distribucije (prodaje) ima mogućnost da pogleda na kojim se sve lokacijama vozač zaustavio i koliko se zadržao, ali i da tom prilikom proveri da li je na tim lokacijama ostavljao motor da radi i koliko dugo.

Za viši nivo upravljanja obezbeđen je poseban modul Plan linija, koji omogućava kreiranje linija obilaska klijenata i prema njima pravljenje izveštaja o realizovanom obilasku klijenata. Predviđena putanja za obilazak klijenata se takođe može sačuvati i vizuelno porediti sa realizovanom.

Distribucija

Linijski prevoz putnika

NTS rešenje za podršku upravljanju pri prevozu putnika, pored standardnih mogućnosti za smanjenje troškova rada vozila, daje i značajne mogućnosti za unapređenje usluge prevoza i smanjenje troškova administracije. U tu svrhu razvijen je posebno dizajniran modul za kreiranje i vođenje autobuskih linija, turnusa i dnevnih rasporeda. Modul omogućava i štampanje putnih naloga u skladu sa turnusom koji je dodeljen vozilu. Poseban deo modula je skup izveštaja za kontrolu rada vozača autobusa. Među tim izveštajima najčešće korišćeni je izveštaj za kontrolu dolaska i polaska sa stanice, gde se proverava dolazak na stanicu i meri kašnjenje u dolasku i u polasku.

Linijski prevoz

Kurirske službe

Kurirske službe kao poslovne organizacije sa velikom flotom vozila i velikim brojem vozača neophodno je da imaju uvid u značajan broj pokazatelja rada voznog parka da bi unapredili njegov rad i svoje poslovanje. Ipak da bi korektivne akcije imale efekta neophodno je da za svaki trenutak postoji i informacija ko je dužio vozilo. Stoga je NTS rešenje za kurirske službe bazirano na posebno osmišljenom sistemu za identifikaciju vozača, koji daje pouzdanu informaciju o vozaču koji trenutno duži vozilo i o vozačima koji su dužili vozilo.

Ugradnjom sistema za identifikaciju, svi izveštaji o radu i kontroli voznog parka Fleet Management Systema dobijaju i informaciju o vozaču koji je upravljao vozilom. Takođe ovaj sistem donosi i mogućnost da se isprati koliko je koji vozač radio tokom dana, utvrdi ko je napravio saobraćajni prekršaj ili oštetio vozilo, a sve na bazi podatka o vremenu u kome je neki vozač dužio vozilo.

Kurirske sluzbe

Iznajmljivanje sredstava (vozila, mašina...)

Izdavanje prevoznih, transportnih, pretovarnih i drugih kapaciteta na korišćenje drugim licima zahteva visok nivo organizacije, operativne efikasnosti, ali i zaštite tih sredstava od zloupotrebe i oštećenja. Za te potrebe NTS pruža rešenje koje pre svega omogućava visoku vidljivost korišćenja vozila i sredstava na mapi u realnom vremenu i kroz istoriju, kao i načina korišćenja ukoliko se radi o vozilima.

Za viši nivo bezbednosti na raspolaganju su alarmi u vidu obaveštenja o preduzimanju nedozvoljenih aktivnosti (nedozvoljeni izlazak ili ulazak iz/u definisanu zonu, korišćenje vozila u nedozvoljeno vreme, prekomerno korišćenje i sl). Kao najpredostrožnija mera zaštite na raspolaganju je daljinska blokada startovanja pogonskog agregata. Za efikasno i organizovano vođenje rezervacija, analizu realizovanih poslova i korišćenja vozila u proteklom periodu, razvijen i poseban modul za ovu delatnost - Booking modul.

Iznajmljivanje sredstava

Taxi prevoz putnika

NTS rešenje prilagođeno radu taxi službi obezbeđuje alate za operativno upravljanje pri dispečerskom radu. Interaktivnost dispečera i vozila na terenu podrazumeva uvid u sva raspoloživa vozila koja je moguće angažovati, kao i uvid u stanje taksimetra. Podaci o broju vožnji, vremenu uključenosti taksimetra, vremenu vožnje i stajanja, pređenim kilometrima i potrošenom gorivu, samo su neki od pokazatelja rada koje obezbeđuje ovo rešenje.

Transport

Službe obezbeđenja

Velika specifičnost delatnosti, uz veliku odgovornost i rizik, podstakli su razvoj rešenja sa posebnim bezbednosnim aspektima. Uvid u lokaciju subjekta od interesa, bilo da je to prevozno sredstvo, osoba ili predmet, povezano sa alarmnom signalizacijom opasnosti i video zapisom, omogućeno je kroz ovo rešenje. Planiranjem putanje kretanja i poseta kritičnim mestima, gde dolazi do otvaranja i zatvaranja sigurnosnih vrata, moguće je unaprediti bezbednost, ali i optimizovati druge pokazatelje rada.

Transport

Poljoprivreda

Upravljanje, organizacija i kontrola rada poljoprivredne mehanizacije je veliki izazov usled specifičnosti radnih uslova. Male brzine kretanja, veliki rad u praznom hodu, priključenost različitih radnih organa i nepristupačan teren, samo su neke od specifičnosti rada. NTS za ovu oblasti, obezbeđuje rešenje za potpunu vidljivost radnih procesa. Mapiranjem parcela i/ili obradivih površina u NTS Fleet Management Systemu, moguće je ispratiti efektivni rad na parceli, provedeno vreme na parceli, utrošenost resursa po parcelama i druge parametre rada u okviru parcela.

Pošaljite zahtev za

Demo Ponudu Prezentaciju    

Zahtev za ponudu

Izaberite Fleet Management rešenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rešenje.

NTS Fleet Management Mobile rešenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrsta vozila u voznom parku:

Mesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail: *

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtev za demo

Izaberite Fleet Management rešenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rešenje.

NTS Fleet Management Mobile rešenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtev za prezentaciju

Izaberite vid prezentacije:

Izaberite Fleet Management rešenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rešenje.

NTS Fleet Management Mobile rešenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.