• info@nts-international.net
  • 7/365   08 - 22h support@nts-international.net
  • flag serbia 36x24Srbija+381 69 135 2222
  • flag-sloveniaSlovenija+386 40 546 116
  • flag-montenegroCrna Gora+382 69 215 429
  • flag-bihBosna i Hercegovina+387 66 115 003

Bez obzira na broj vozila u vašem voznom parku i na to da li je transport vaša osnovna delatnost, izdavanje i evidencija putnih naloga je posao koji oduzima dosta vremena. Sa druge strane, često se javljaju nedoumice da li je neophodno njihovo izdavanje i vođenje evidencije. U daljem tekstu možete pronaći odgovore na najčešćе postavljena pitanja o putnim nalozima, zakonskoj obavezi izdavanja, kao i prednostima elektronskog izdavanja i vođenja evidencije.

Šta predstavljaju putni nalozi i koja je njihova suština?

Putni nalog je dokument koji izdaje vlasnik vozila i koristi se za prevoz u drumskom saobraćaju. Suština ovog dokumenta je da se na osnovu njega može ustanoviti da je vozač preuzeo vozilo u odgovarajućem stanju, odnosno da je vozilo tehnički ispravno i da se evidentira njegovo dalje kretanje tokom prevoza koji obavlja (kilometraža, vremena polaska i dolaska, rute kretanja i dr.). Pored toga, putne naloge bi trebalo voditi kao interne akte u privrednom društvu radi pravdanja utroška goriva u slučaju kontrole poreske inspekcije.

Da li je prema zakonu obavezno izdavanje putnih naloga i za koji tip vozila?

Od 12.02.2017. godine primenjuje se novi Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima, u okviru kojeg je propisano da ne postoji zakonska obaveza izdavanja putnog naloga za teretna vozila. Što zapravo znači da se putni nalozi i evidencija o njima vodi samo za:

1. Autobuse – nezavisno da li je prevoznik privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.

2. Putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju – putnička vozila državnih organa, organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, ustanova, fondova, udruženja i sl.

Obavezu posedovanja putnog naloga u vozilu nemaju:

- putnička vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz,

- putnička TAXI vozila i

- putnička vozila fizičkih lica kojima ona vrše prevoz za sopstvene potrebe.

Prevoznici mogu, ali nisu u zakonskoj obavezi da vode putne naloge za teretana vozila kojim obavljaju prevoz. Takođe, oni prevoznici koji odluče da, zbog povezivanja i praćenja procesa rada svojih vozila i vozača, nastave sa vođenjem putnih naloga, slobodni su da sadržaj putnog naloga, pa i njegov naziv, promene i prilagode svojim potrebama.

Kako se izdaje putni nalog?

Putni nalog izdaje ovlašćeno lice na propisanom obrascu za jedan ili više prevoza. Jedan putni nalog može da se koristi najduže 30 dana od dana izdavanja. Svi izdati putni nalozi se čuvaju 5 godina od dana izdavanja.

Da li se dobijaju kazne za neizdavanje putnih naloga?

Definisane su novčane kazne ukoliko se u vozilu za koje je propisana obaveza posedovanja ne nalazi putni nalog ili nije popunjen na propisan način, potpisan ili neoveren. Takođe novčana kazna sleduje i odgovornom licu u pravnom licu za ovaj prekršaj. Pored toga, novčane kazne su definisane i u slučaju kada se evidencija o izdatim putnim nalozima ne vrši na propisan način, pri čemu se i odgovornom licu u pravnom licu takođe naplaćuje novčana kazna.

Koje su prednosti izdavanja putnih naloga u NTS aplikaciji?

Izdavanjem putnih naloga u NTS aplikaciji sam proces popunjavanja i izdavanja je pojednostavljen, u svega par klikova putni nalog je spreman za štampu. Potrebno je samo da odaberete vozilo i relaciju kretanja, svi ostali podaci o vozilu automatski se povlače iz baze podataka i popunjavaju na putni nalog. Na taj način uštedećete vreme, sprečiti zloupotrebe i mogućnost nastanka greške prilikom izdavanja.

Pored toga, svi izdati putni nalozi se čuvaju u NTS aplikaciji i možete ih pronaći u svakom trenutku. Više ne morate da brinete o brisanju izdatih putnih naloga, kao ni memoriji koju zauzimaju brojni excel fajlovi na vašem računaru, dok je sama pretraga za određenim putnim nalogom jednostavna i ne oduzima vreme kao što je to slučaj sa putnim nalozima u papirnoj formi.

Šta je obuhvaćeno NTS rešenjem?

NTS Putni nalog je rešenje za automatsko popunjavanje i izdavanje putnih naloga u zakonski prihvatljivoj formi, vođenje evidencije izdatih putnih naloga, njihov pregled i kreiranje retroaktivnih putnih naloga prema kretanju vozila koje je zabeležio GPS uređaj u vozilu. Sadržaj putnih naloga u skladu je sa zakonskim regulativama države u kojoj je registrovana firma korisnika, može se štampati i koristiti u saobraćaju i transportu.

Kreiranje i izdavanje putnih naloga u NTS aplikaciji
Odabirom vozila i unosom relacije u NTS aplikaciji, svi ostali podaci se automatski povlače iz baze podataka i popunjavaju na putni nalog. Kreiranom putnom nalogu automatski se dodeljuje serijski broj, koji se ne može ručno izmeniti, tako da je izbegnuta mogućnost nastanka greške ili eventualne zloupotrebe. Putni nalog se čuva u NTS aplikaciji i spreman je za štampanje i izdavanje vozaču.

Vođenje evidencije i pregled izdatih putnih naloga
Svi izdati i vraćeni putni nalozi sačuvani su u NTS aplikaciji. Mogu se u svakom trenutku brzo i jednostavno pronaći po datumu izdavanja i/ili vozilu za koji je izdat.

Retroaktivni putni nalog
Retroaktivni putni nalog omogućava da se za odabrani vremenski period automatski popune svi podaci koje je uređaj u vozilu zabeležio: datum započinjanja prevoza, stanje kilometar-sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska - dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut) i broj pređenih kilometara.

Benefiti rešenja NTS Putni nalog

1. Izdavanje putnih naloga u validnoj zakonskoj formi

2. Smanjeno vreme potrebno za izdavanje putnih naloga

3. Smanjena verovatnoća nastanka greške prilikom popunjavanja

4. Jednostavno i efikasno vođenje evidencije izdatih i vraćenih putnih naloga

5. Brza i jednostavna pretraga izdatih putnih naloga

 

 

Pošaljite zahtev za

Demo Ponudu Prezentaciju    

Zahtev za demo

Izaberite Fleet Management rešenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rešenje.

NTS Fleet Management Mobile rešenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtev za prezentaciju

Izaberite vid prezentacije:

Izaberite Fleet Management rešenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rešenje.

NTS Fleet Management Mobile rešenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrste vozila u voznom parku:

Mesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail*:

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Zahtev za ponudu

Izaberite Fleet Management rešenje:

Izaberite Fleet Management nadogradnje:

Da biste videli moguće nadogradnje, izaberite NTS Fleet Management rešenje.

NTS Fleet Management Mobile rešenje ne može da se nadogradi.

Broj vozila u voznom parku:

Vrsta vozila u voznom parku:

Mesto poslovanja:

Naziv preduzeća: *

Broj telefona: *

E-mail: *

E-mail adresa: *

Dodatne napomene:

Ja nisam robot: *

* Polja označena zvezdicom su obavezna.